top of page
Korero 3 - Reo o te Ngākau.PNG

Kōrero 3
Reo o te Ngākau

Language of the heart.

Ko te ngākau te mata me te kuaha ki te wairua. Me whakapakari te reo o te ngākau, he reo tuihonohono i te tamaiti ki tōna whānau.

bottom of page