top of page
Korero 6 - AWHIAROHA.PNG

Kōrero 6
A.WH.I
A.R.O.H.A

Co-regulation.

Kia ngākau maahaki. AWHI i a koe i te tuatahi. Kia AROHAtia te tamaiti.

bottom of page