top of page

Matua Rautia

It takes a village to raise a child

Poupoua, tiritiria te aroha ki roto ki te whānau. He tikanga anō tā te Māori, mō te whakatipu tamariki.

Hotaka reo Māori, whakangungu Poupou Hapori hei Kaihāpai i te Whānau kia poupoua, kia tiritiria te aroha ki te roto ki te kainga.

A reo Māori training programme to enable whānau-to-whānau sharing of child-raising practices based in te ao Māori and principles of parenting with nonviolence. 

Our tipuna knew that tamariki were our brightest future. Still today most of us understand that growing human beings is the biggest job we ever get to do, and sometimes it can be really hard.

  • How do we want them to grow up?

  • How are they experiencing their world?

  • What kind of relationship do we want with our children?

  • What can whānau do together to support each other?

Korero 1 - Matua Rautia.PNG

Matua Rautia

It takes a village to raise a child.

Korero 4 - Roro.PNG

Roro

Brain development

Korero 2 - Te Pēhi Ao Hāpai.PNG

Ao Pēhi Ao Hāpai

Paradigm shift.

Korero 5 - Ara Whakatau.PNG

Ara Whakatau

Self-regulation

Korero 3 - Reo o te Ngākau.PNG

Reo o te Ngākau

Language of the heart.

Korero 6 - AWHIAROHA.PNG

A.WH.I
A.R.O.H.A

Co-regulation

He ara tuhura, he whakatauira i tēnei momo rautaki whakarauora reo ki te kāinga, nā te pūtea tautoko a Te Mātāwai

Te Matawai - Logo_High_Res_Coloured [FINAL].png
MatuaRautia_Logo-03.png
bottom of page