top of page

Matua Rautia Whakangungu

Poupoua, tiritiria te aroha ki roto ki te whānau. He tikanga anō tā te Māori, mō te whakatipu tamariki.

He whakangungu tēnei hei whakarauemi i ngā Pou Papa kāinga ki te kawe i te Matua Rautia kete rauemi ki te whānau, kia poupoua, kia tiritiria te aroha ki te roto ki te kāinga. 

​ 

E rua ngā whakangungu: MR1-3 & MR 4-6 e tutuki pai ai tēnei whakangungu, kia rite te tangata hei Pou Papa Kāinga. Ka whiwhi rauemi hoki kia horahia atu ki te whānau ngā tino kōrero me ngā tikanga mō te whakatipu tamariki i roto i te aroha pūmau. Me mahi ngātahi i waenga i te whānau, me ērā tāngata ka whai pānga nunui i te ao o te tamaiti.  

Korero 1 - Matua Rautia.PNG

Matua Rautia

Korero 2 - Te Pēhi Ao Hāpai.PNG

Ao Pēhi Ao Hāpai

Korero 5 - Ara Whakatau.PNG

Ara Whakatau

Korero 3 - Reo o te Ngākau.PNG

Reo o te Ngākau

Korero 6 - AWHIAROHA.PNG

A.WH.I
A.R.O.H.A

He ara tuhura, he whakatauira i tēnei momo rautaki whakarauora reo ki te kāinga, nā te pūtea tautoko a Te Mātāwai

Te Matawai - Logo_High_Res_Coloured [FIN
MatuaRautia_Logo-03.png
bottom of page