top of page

Courses

Rakau and hand.jpg

Te Reo Immersion Trainings

Mo te hunga whakaako me te hunga tiaki  tamariki, tiaki whānau ki ngā wāhi me ngā kainga rumaki i te reo Māori.

Suitable for community and teachers working in total immersion reo Māori. 

Akonga toru - T_R_0515.jpg

Matua Rautia

Hotaka reo Māori, whakangungu Poupou Hapori hei Kaihāpai i te Whānau kia poupoua, kia tiritiria te aroha ki te roto ki te kainga.

A reo Māori training programme to enable whānau-to-whānau sharing of child-raising practices based in te ao Māori and principles of parenting with nonviolence. 

Setting up rakau.JPG

Reo o te Ngākau Parenting Programme

An eight week series of parenting classes for whānau well-being. Reo o te ngākau draws on the wisdom of te ao Māori  and the  philosophy and practices of parenting with nonviolence.
Parents, whānau and caregivers all welcome.

Pepe - T_R_0508.jpg

Parenting with
nonviolence

This course (delivered in English) is for anyone interested in learning about parenting with aroha and nonviolence.

Rakau in basket.JPG

Kei tua o te kiri
Service Provider Trainings

A three day course for social service providers, early childhood educators and leaders working with tamariki, whānau and communities.

Ranginui Te Whare Akoranga Reo.JPG

Neighbour to Neighbour

Monthly parenting conversations. Come and have some structured conversations about parenting - the celebrations and the challenges - supporting each other in our community.

Continuing the vision of Ruth Beaglehole - to create healthy, loving, connected relationships with our children.

bottom of page