top of page
Akonga toru - T_R_0515.jpg

Matua Rautia 1-6

Waitetuna

Hotaka reo Māori, whakangungu Poupou Hapori hei Kaihāpai i te Whānau kia poupoua, kia tiritiria te aroha ki te roto ki te kainga.

A reo Māori training programme to enable whānau-to-whānau sharing of child-raising practices based in te ao Māori and principles of parenting with nonviolence. 

Setting up rakau.JPG

Matua Rautia 4 Whānau

Ngaruawahia

A six week series of parenting classes for whānau well-being. This course draws on the wisdom of te ao Māori  and the  philosophy and practices of parenting with nonviolence.
Parents, whānau and caregivers all welcome.

Pepe - T_R_0508.jpg

Parenting with
nonviolence

Raglan House

This course (delivered in English) is for anyone interested in learning about parenting with aroha and nonviolence.

Rakau in basket.JPG

Kei tua o te kiri
Service Provider Trainings

Hauraki - TBC

A three day course for social service providers, early childhood educators and leaders working with tamariki, whānau and communities.

Ranginui Te Whare Akoranga Reo.JPG

Neighbour 2 Neighbour

Te Mauri Tau, Whaingaroa

Monthly parenting conversations. Come and have some structured conversations about parenting - the celebrations and the challenges - supporting each other in our community.

Continuing the vision of Ruth Beaglehole - to create healthy, loving, connected relationships with our children.

bottom of page