top of page

Matua Rautia te Koohanga Reo

He rangi taa Mataawhaiti
He rangi taa Mataawhanui Haapaitia te ara tika
Puumau ai te rangatiratanga
Moo ngaa uri whakatupu
bottom of page